Ελληνικά

Η I2QS Consulting Member τουEthernet Alliance


 

ΗεταιρείαI2QSμειδιαίτερηχαράανακοινώνειότιαπότον Μάιο του 2019 αποτελεί Consulting Member του Ethernet Alliance (www.ethernetalliance.org). 

Το EthernetAlliance αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα που απαρτίζεται από κατασκευαστές συστημάτων, προμηθευτές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και κυρίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα.  Η αποστολή του είναι να προωθήσει τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που βασίζονται στα υφιστάμενα και αναδυόμενα πρότυπα EthernetIEEE 802.3™, ενώ οι στρατηγικές προτεραιότητες του είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ του εξοπλισμού πολλαπλών κατασκευαστών (πολυπρατική) και φυσικά η έγκαιρη και έγκυρη εκπαίδευση. Τα μέλη του συνεργάζονται μεταξύ τους και σκοπό έχουν μέσα από διάφορες δραστηριότητες να υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να επεκτείνουν τις νέες τεχνολογίες και το οικοσύστημα του Ethernet, ως πρότυπο, καθώς και τις δοκιμές της διαλειτουργικότητας του. 

H I2QS(www.i2qs.pro)είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία μηχανικών, μελετητώνκαι συμβούλων, που εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα τωντηλεπικοινωνιακών υποδομών. Ως ConsultingMemberσυνεργάζεται με όλα ταμέλη του EthernetAlliance και είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών υποδομών, διασφαλίζοντας τηναπό άκρο σε άκρο (end-to-end)διαλειτουργικότητα και απόδοση του δικτύου κάθε επιχείρησης και οργανισμού. Η I2QS παρέχει υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικές (Cost-effective)λύσειςπου καλύπτουνακόμα και τις σύνθετες απαιτήσεις της αγοράς.

Login
.

Contact

Communication Solutions
Τ.Θ. 50904 Καλογρέζα
14203 Αθήνα
Τηλ.: 6977282416
E-mail: info@comsol.gr
Social

Newsletter


Αφήστε εδώ το mail σας για να ενημερωθείτε για ότι νέο προκύπτει
|


active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης