Ελληνικά

Application Centric Infrastructure (ACI)


Application Centric Infrastructure (ACI)

Η υποδομή switching υψηλών αποδόσεων και χαμηλού χρόνου απόκρισης, αποτελεί έναν  από τους πολλούς παράγοντες που κρίνουν ένα επιτυχημένο  data center. Μια συνολική και ολοκληρωμένη λύση απαιτεί την εναρμόνηση του δικτύου, με ποικίλο εξοπλισμό software/hardware, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών επιπέδου 4 έως 7 συσκευών όπως firewalls, Application Delivery Controller (ADCs), Intrusion Protection System (IPS), συσκευές Deep-Packet Inspection (DPI) και συσκευές βελτιστοποίησης WAN (WODs). Κατά παράδοση αυτές οι συσκευές είναι φυσικές, ωστόσο η μετάβαση σε εικονικές συσκευές, για λόγους ευελιξίας και απομακρυσμένης ανά tenant διαχείρισης, επιταχύνεται συνεχώς, ιδιαίτερα στα data center όπου οι υπολογιστικοί και αποθηκευτικοί πόροι είναι ήδη εικονικοποιημένοι. Η αλλαγή αυτή εισάγει νέες προκλήσεις και απαιτήσεις για τη διαχείριση της εισαγωγής υπηρεσιών σε εικονικά περιβάλλοντα. Αντίστοιχη ανάγκη που προκύπτει αφορά στο integration του Computing και των εφαρμογών με το δίκτυο, με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη.


Στο τελευταίο τεύχος του Communication Solutions μπορείτε επίσης να διαβάσετε :


  • Network Neutrality – Ουδετερότητα Δικτύων  

Allowing broadband carriers to control what people see and do online would fundamentally  undermine the principles that have made the Internet such a success” - Vint Cerf, founding father of the Internet.

Ουδετερότητα του δικτύου (επίσης γνωστή με τους αγγλικούς όρους network neutrality, net neutrality, internet neutrality  ή NN), είναι μια αρχή σχεδιασμού / χρήσης που εφαρμόζεται σε ευρυζωνικά δίκτυα που παρέχουν πρόσβαση στο Internet , τηλέφωνο και τηλεοπτικές εκπομπές. Ο ακριβής ορισμός ποικίλλει, αλλά θεωρείται «ουδέτερο» ένα δίκτυο, όπως λένε οι περισσότεροι από τους υποστηρικτές αυτής της αρχής, ένα ευρυζωνικό δίκτυο που είναι απαλλαγμένο από αυθαίρετους περιορισμούς για τις συνδεδεμένες συσκευές και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, δηλαδή, από την άποψη της χρήσης των διαφόρων υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτύου από τον τελικό χρήστη. Ο όρος επινοήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες, το 2003.

  • Εισαγωγή στο Software-Defined Networking (SDN) - Μεταβαίνοντας στην επόμενη γενιά ευέλικτων δικτύων – (Μέρος Δεύτερο)

Στην Software‑Defined λογική, το επίπεδο ελέγχου (control plane) δύναται να διαχωριστεί και να ''αποσυνδεθεί'' από το επίπεδο δεδομένων (data plane) της εκάστοτε δικτυακής συσκευής (appliance), ούτως ώστε η ''ευφυΐα'' (network intelligence) και οι λειτουργικές δυνατότητες (feature set) του συνόλου ή μέρους της δικτυακής υποδομής μας να μπορούν να ελέγχονται κεντρικά και ανεξάρτητα.  Aυτό επιτυγχάνεται με την μεσολάβηση ενός ''SDN Controller'', o οποίος αναλαμβάνει στην ουσία να κάνει ένα άτυπο ''offloading'' του decision making process της συσκευής. Η hardware δικτυακή συσκευή (π.χ. ένα Ethernet Switch) μπορεί να συνεχίσει να αξιοποιεί το υπάρχον Data/Forwarding Plane, για τη μεταγωγή ή/και δρομολόγηση Ethernet πακέτων (τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία ''well‑defined''), όπως και πριν. Ωστόσο, ο έλεγχος, οι πολιτικές (policies) και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα εξυπηρετείται το traffic, μπορούν πλέον να ''μετακομίσουν'', κατά κάποιον τρόπο, στο επίπεδο του SDN Controller και να ελέγχονται μέσω αυτού.

  • Υποδομές on-line collaboration για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
    Ιδιομορφίες περιβάλλοντος – επιδιωκόμενη λειτουργικότητα - συνιστώμενες λύσεις

O όρος Unified Communications (UC) αναφέρεται στην ενοποίηση σε μια κοινή πλατφόρμα όλων των μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας που χρησιμοποιούνται από έναν χρήστη για επαγγελματικούς ή προσωποκοινωνικούς λόγους. Ο λόγος που οδήγησε στην προσπάθεια διαμόρφωσης της παραπάνω τεχνολογίας είναι οι ταχύτατες και δραματικές εξελίξεις στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, συνεργάζονται και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Ο στόχος των ενοποιημένων επικοινωνιών είναι να εξαλείψουν όποιους φραγμούς θέτει η παραδοσιακή τεχνολογία και να καταστήσουν δυνατή την συνεργασία οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε με τον οποιονδήποτε. Η εργασία σε σταθερό γραφείο, με σταθερό εξοπλισμό επικοινωνιών και πληροφορικής πάνω σε αυτό, αρχίζει να αποτελεί παρελθόν για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων.

Login


Contact

Communication Solutions
Τ.Θ. 50904 Καλογρέζα
14203 Αθήνα
Τηλ.: 210 2758445
E-mail: info@comsol.gr
Social

Newsletter


Αφήστε εδώ το mail σας για να ενημερωθείτε για ότι νέο προκύπτει
|


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης